O CEK-u

Centar za razvoj karijera FERIT-a nudi studentima priliku da upoznaju svijet i tržište rada te primijene znanje u praksi, razvijajući tako nove vještine i radna iskustva još za vrijeme studija. Nastojimo biti dostupni svima, biti pozitivni i proaktivni! Osim što Centar obuhvaća studente i njihovu stručnu praksu – tu je i cjeloživotno učenje koje se prirodno nastavlja na svaku diplomu te tako bivšim studentima nastojimo ukazati na prilike usavršavanja nakon studija. A kao posljednju, treću etapu, održavamo kontakte s alumnijima Fakulteta.

 

Misija

 

Povezati studente i gospodarstvo (ponajviše s uspješnim subjektima iz privatnog, javnog i/ili nevladinog sektora).

Omogućiti svakom studentu da se pronađe na tržištu rada, te bude i ostane konkurentan.

Izgraditi studente, vrhunske inženjere osposobljene za rješavanje svih zadataka u području elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija kojima se želi osigurati najbolje moguće uvjete za razvoj profesionalne karijere. S druge strane, tvrtke imaju potrebu za zapošljavanjem osoba s takvim kompetencijama te je FERIT, i ciljano izrađen portal STUP, mjesto gdje će se sudariti ponuda i potražnja!

(https://stup.ferit.hr/ )

 

Vizija

 

Centar za razvoj karijera dio je razvojne strategije Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek koja nastoji svojim studentima omogućiti konkurentnost na tržištu rada. Ono što se dosad provodilo i što je planirano za budućnost uvelike ovisi o razvoju tehnologija i samim potrebama tržišta rada, no nastojimo studente prirediti kako bi mogli planirati svoju karijeru. Za svako Vaše pitanje – tu smo!